Sunday, 22 September 2013

Permakultur

Ekologiska designprinciper för trädgårdsodling med inspiration från permakulturMånga vill leva klimatsmart och miljövänligt och de flesta som vill lära sig mer om ekologisk trädgårdsodling stöter någon gång på begreppet permakultur. Men vad är det och hur kan man använda det i sin trädgård?

Permakultur är ingen ny företeelse, men i takt med att odlingstrenden ökar i Sverige har det börjat dyka upp allt oftare. Egentligen är det ett helt system som täcker in även ekonomiska, politiska och kulturella principer. Det kan dock vara lite svårt att ta till sig de ofta ganska långa och invecklade texterna om principer för hela konceptet som i korthet går ut på att visa omsorg om planeten och varandra.

För att det ska bli användbart i trädgården kan man däremot plocka ”gobitarna”. Efter en del surfande på diverse permakultursidor är detta min variant. En hel del är sunt förnuft och annat har vi hört förut, men här får det ett sammanhang och det blir enklare att förstå också varför och hur det kan fungera (sen kan man avgöra själv om man vill anse sig odla enligt permakultur eller något annat...).


Honungsfacelia 


Lär av och härma naturen

Att observera och efterlikna naturen är en grundpelare inom permakultur. Målet är att hitta smarta lösningar som gör att vi minskar vår belastning på miljön samtidigt som vi effektiviserar arbetet med odlingen. Här presenteras ett urval av principer som summerar det som kanske är det viktigaste vid trädgårdsodling.

1 Läge och Jord

Rätt plats för rätt växt (oavsett om det är prydnadsblommor eller grönsaker) är en viktig del i ett ekologiskt tänkande. Odla sådant som är anpassat för din plats, jord och klimat. För grönsaker gäller nästan alltid att den soligaste platsen är den bästa. Vissa grönsaker som t.ex. mangold kan klara lerjord och halvskugga bättre än t.ex. kryddväxter som behöver en solig och väldränerad jord. Genom att utnyttja växelbruk i köksträdgården, där växterna roteras för varje år får man ut det mesta av jorden.


Rabarber: Funkar även i skuggiga lägen och lerjord

2 Kanter och gångar

Markera vägen så man inte kliver i jordbäddarna, eftersom det plattar till jorden och gör den för kompakt för att växterna ska trivas. Avgränsningar och kanter kan utnyttjas och berikas med växter. Bärplantor som blåbär, vinbär, hallon och smultron är några exempel.


Markera vägen

3 Ta hand om jorden och återinvestera avfallet

Marktäckning och droppbevattning minskar behovet av vattning och slöseri med vatten som avdunstar. Ett exempel på att imitera naturen är att marktäcka jorden. I naturen finns sällan bar jord. Ett täcke av löv, gräsklipp, ogräsrens och annat ”avfall” från trädgården minskar mängden ogräs och håller kvar fukten. Så småningom förmultnar det och förbättrar jorden, samtidigt som goda mikroorganismer och växter får näring.
Man kan även odla gröngödslingsväxter (till exempel honungsfacelia och bovete) som växer på plats, klipps ner och får ligga kvar som marktäckning och gödning.

Inom permakulturen förespråkas grävningsfri jord. Att gräva om jorden menar man förstör strukturen och stör maskar och mikroorganismer. Andra förespråkare menar att man behöver lufta jorden. Olika skolor alltså – här får man helt enkelt välja vilket man själv tror på och självklart även prova sig fram. I vilket fall är det bekvämare att låta maskarna jobba.

Att få igång ett fungerande komposteringssystem är en bra start i en ekologisk trädgård. En varmkompost (tät med lock och nätad botten) för matavfallet och en öppen trädgårdskompost kan vara lämpligt. Det komposterade materialet återinvesteras sedan i trädgården och vi får ett eget kretslopp.Låt maskarna göra jobbet...

4 Mångfald - Samspel

I naturen finns sällan endast en växt i taget. S.k. monokulturer är mer utsatta för ohyra och insektsangrepp. Sträva efter att ha många djur, växter och insekter i trädgården. Ofta har en växt flera funktioner, som att den dels är ätlig och samtidigt har avskräckande effekt på skadeinsekter som annars kanske gärna angriper samplanteringsväxten. Ett exempel på detta är att lök tillsammans med morötter minskar angrepp från morotsflugor. Eller att mindre växter skyddas från t.ex. blåst med hjälp av buskar och träd. Det blir dessutom vackert! Helt ogräsfritt är inte heller att eftersträva. Lite ogräs är bra för mångfalden och gör att trädgården lättare kan stå emot angrepp och skadedjur. Många ogräs är dessutom ätliga och näringsrika (maskros, kirskål, nässla är några av dem).


"Ogräset" groblad är även bra för sårläkning


5 Designa för trivsel

Att det är användbart och ekologiskt behöver naturligtvis inte betyda att utformningen av trädgården blir trist och enbart till för odling. I en väldesignad permakulturträdgård förstår man vikten av att trädgården skapar glädje och att vi blir tillfreds med att ta hand om oss själva och om naturen. Här bör även finnas plats för lek och spring såväl som avkoppling och annat som får oss att må bra.


Plats för både lek och avkoppling är viktigt!

Designa och starta upp en trädgård med inspiration från permakultur

Några tips på vägen för att komma igång: Odla bara det du och din familj vill äta. Gillar ni inte kålrabbi så skippa det, även om det anses lättodlat. Blanda gärna in barnen i valet av grönsaker, det brukar göra dem mer intresserade av att smaka (mina barn har sträckt sig till att provsmaka dill, gräslök och persilja). Se till att få avkastning för ditt arbete och en positiv sporre, d.v.s. odla något som du vet kommer att fungera. Men testa för all del något nytt och spännande också. Till sist: planera gärna stort, men börja i liten skala och ta en bit i taget.

Lycka till!

Korta Fakta om Permakultur

Ordet Permakultur är en sammanslagning av engelskans ”Permanent Agriulture” (ung. Uthållig odling) och myntades på 1970-talet (Holmgren, Mollison) som svar på de ekologiska problemen.
Designverktyg för att skapa hållbara miljöer. Började som odlingsverktyg, men har vuxit till att omfatta även politiska, kulturella och etiska grundregler.
Bygger på observationer av naturliga system som man sedan försöker imitera.

Några tips på länkar för den som vill veta mer


Text: Annika Nilsson Tenghall

1 comment:

Högagärde said...

Det låter ju bra, som sunt bondförnuft, typ.

Elisabeth